� AtlasRelax | Cilj i ispitanici

rolex replica https://www.youngsexdoll.com/ diamond painting de.wellreplicas.to https://redditwatches.com replicas relojes relogios replicas replika rolex

Cilj

Urađena je prospektivna studija praćenja prije i poslije primjene metode „namještanja atlasa“. Cilj ove studije bio je pokazati uspješnost tretmana „namještanja atlasa“ u smanjenju ili potpunom nestanku različitih tegoba kod ljudi, a za koje se smatra da mogu biti posljedica rotiranog atlasa.

ISPITANICI I METODOLOGIJA

U studiju je bilo uključeno 30 (n=30) osoba različite dobi i oba spola, koji su dobrovoljno, samoinicijativno ili po nagovoru ljudi koji su uradili „namještanje atlasa“ pristupili ovoj proceduri. Prije i 30-60 dana poslije procedure svi su anketirani i samostalno procijenili učestalost svojih tegoba na skali sličnoj Likertovoj i to u u rasponu: 0- nikad, 1-skoro nikad, 2-veoma rijetko, 3-rijetko, 4-ponekad, 5-često i 6-svaki dan. „Namiještanje atlasa“ urađeno je od strane atlas specijaliste sa praksom i iskustvom iz ove oblasti u zvaničnoj ordinaciji Atlasrelax centar koja je opremljena standardnom opremom za ovu proceduru. Prikupljeni podaci su sortirani i obrađeni uz pomoć Microsoft Office 2007 deskriptivne statistike.