ï»� AtlasRelax | Zaključci

rolex replica https://www.youngsexdoll.com/ diamond painting de.wellreplicas.to https://redditwatches.com replicas relojes relogios replicas replika rolex

Zaključci

Svih 30 ispitanika je samo procijenilo težinu vlastitih tegoba na samoocjenskoj skali prije i 30-60 dana poslije procedure „namiještanja atlasa“ na samoocjenskoj skali sličnoj Likertovoj. Većina ispitanika je imala poboljšanje tegoba. Zabilježeno je statistički značajno poboljšanje vodećih tegoba, kao što su: bolovi u kičmi, glavobolja, poremećaji sna, vrtoglavica, hipertenzija, cirkulatorne smetnje, pri čemu je statistička značajnost dokazana uz pomoć χ² kvadrat testa (p˂0.05) za pojedine tegobe (Sl. 6 i Sl. 7).
 

Crveni stubići pokazuju broj ljudi sa tegobama prije „namiještanja atlasa“, a zeleni broj ljudi sa tegobama poslije izvedene procedure, sve procijenjeno po samoocjenskoj skali. Razlika je očita. Većina ljudi svakodnevno trpi tegobe koje su posljedica rotiranog atlasa, a da toga nisu ni svjesni. Hoće li se podvrgnuti proceduri „namještanja atlasa“ i ostatak života svakodnevno osjećati olakšanje i „oslobađanje“ od bola i trpljenja, ili će i dalje tragati za liječenjem posljedica, a da pri tome nisu svesni pravog uzroka svojih patnji - odluka je na njima.Slika 6. Procentualno poboljšanje pojedinih tegoba


Slika 7. Značajno poboljšanje 6 vodećih tegoba kod pacijenata nakon procedure „namještanja atlasa“ (dokazano uz pomoć χ² kvadrat testa pri čemu je p˂0.05)