CILJ

Učinjena je prospektivna studija praćenja prije i poslije primjene metode „namještanja atlasa“. Cilj ove studije bio je pokazati uspješnost tretmana „namještanja atlasa“ u smanjenju ili potpunom nestanku različitih tegoba kod ljudi, a za koje se smatra da mogu biti posljedica rotiranog atlasa.

ISPITANICI I METODOLOGIJA

U studiju je bilo uključeno 30 (n=30) osoba različite dobi i oba spola, koje su dobrovoljno, samoinicijativno ili po nagovoru ljudi koji su napravili „namještanje atlasa“ pristupili ovoj proceduri. Prije i 30-60 dana poslije procedure svi su anketirani te su samostalno procijenili učestalost svojih tegoba na skali sličnoj Likertovoj i to u rasponu: 0- nikad, 1-skoro nikad, 2-veoma rijetko, 3-rijetko, 4-ponekad, 5-često i 6-svaki dan. „Namještanje atlasa“ napravio je atlas specijalist s praksom i iskustvom iz ovog područja u službenoj ordinaciji Atlasrelax centar koja je opremljena standardnom opramom za ovu proceduru. Prikupljeni podaci su sortirani i obrađeni uz pomoć Microsoft Office 2007 deskriptivne statistike.