Stručna biografija

Lični podaci

 • Ime i prezime: Senada Selmanović
 • Datum i mjesto rođenja: 25.02.1961. Kerep-Gradačac
 • Lična adresa: Armije R BiH 23
 • Grad: Tuzla
 • Država: Bosna I Hercegovina
 • Zaposlen/a u: JZU DZ „Dr Mustafa Šehović“ sa poliklinikama Tuzla
 • Polja profesionalnog interesovanja: porodična medicina, psihijatrija, prevencija Ca kod žena

 ObrazovanjePodaci o postdiplomskim studijama:


Profesionalno usavršavanje


Profesionalna karijera


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Član stručnog Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine od 2003. godine
 • Zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja ljekara porodične/obiteljske medicine Federacije BiH
 • Član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona od 1996. god
 • Član EURACT-a (The European Academy of Teachers in General Practice) od 2005. godine
 • Predjednik Komisije za kontrolu i praćenje zdravstvene dokumentacije u JZU DZ „Dr Mustafa Šehović“ sa poliklinikama Tuzla
 • Član komisije za implementaciju porodične-obiteljske medicine pri ministarstvu zdravlja TK

Stručna i naučna priznanja:

 • Od decembra 2009. godine u zvanju Viši asistent na predmetu Porodične-obiteljske medicine
 • AKAZ akreditacija u zdravstvu 27.2.2009.godine
 • Zvanje „PRIMARIJUS“ april 2011. godine

Ućešće na naučno-stručnim skupovima:

 • Drugi godišnji Kongres edukacije Porodične/obiteljske medicine, Zenica, 26-27.10.1998.god.
 • Zajednička konferencija specijalizanata Porodične/obiteljske medicine, Neum, 16.10.2000.
 • Majski pulmološki dani, Dvorovi kod Bijeljine, 2004.
 • 12th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM, Florence, Italy , 2006.
 • 14th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM, Istambul, Turkey, 2008.
 • Međunarodni kongres medicine za svakodnevnu preksu, Zagreb, 11-12.10. 2008.- učesnik
 • III Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane „agroTECH“ Gradačac, 2008.
 • Prvi međunarodni simpozijum „Globalni plan aktivnosti za zdravlje zdravstvenih radnika (2008-2017) u Jugoistočnoj Evropi“ Tuzla, 22-23.5.2009. – učesnik
 • Tuzla- Summer University „Hrana, prehrana i zdravlje“ 30.6.2009.-10.7.2009. – učesnik
 • Škola o Diabetes mellitus-u, Zagreb, 13-15.11.2009.
 • 16th Regional Conference of Wonca Europe ESGP/FM, Malaga, Spain, 2010.

STRUČNI RADOVI:

Strani časopisi

 • Beganlić A, Batić-Mujanović O, Pranjić N, Selmanović S. Arterijska hipertenzija: novi pristup u klasifikaciji i liječenju arterijske hipertenzije. Svet rada 2005; 3(2): 299-306.

Domaći časopisi

 • Srabović S, Selmanović S, Zahirović I. Ko su naši pacijenti-starosna struktura pacijenata CPM Tuzla. Family medicine news. 2001; 3(1):17-19.
 • Jašić J, Herenda S, Zahirović I, Pašić J, Selmanović S. Anksioznost i depresija kod medicinskih sestara. Porodična/obiteljska medicina Bosne i Hercegovine. 2004; 1(1): 51-52
 • Selmanović S, Pranjić N. Most Often Stress at the Work Place Among Physicians in the University Clinical Center in Tuzla Most Often Stress at the Work Place Among Physicians in the University Clinical Center in Tuzla. Materia Socio Medica, 2008; 20(3):152-154.

OSTALE STRUČNE AKTIVNOSTI

Pozivna predavanja

 • Prvi međunarodni simpozijum „Globalni plan aktivnosti za zdravlje zdravstvenih radnika (2008-2017) u Jugoistočnoj Evropi“ – učesnik i predavač
 • Tuzla- Summer University 30.6.-10.7.2009. „Hrana, prehrana i zdravlje“ – učesnik i predavač

Društvena priznanja

 • Certifikat o postignutim rezultatima u procesu Akreditacije za Kvalitet u zdravstvu (AKAZ), osvojeno 1. Mjesto u procesu akreditacije na nivou Federacije BiH
 • Naučni projekti

Učešće u Projektu dodatne obuke iz porodične medicine (PAT) - Queeǹ’s University Medicine Development for the Balkans od 2005. Godine

 • Učešće u Projektu „Screening na Ca debelog crijeva“ – FMZ
 • Autor Projekta „Screening na Ca cervixa“ u porodičnoj-obiteljskoj medicini.
 • Kantonalni koordinatot u Projektu ZZJZ TK „Mijenjamo sliku diabetes mellitusa na TK“

OSTALO

Aktivno i kontinuirano učešće na afirmaciji Porodične-obiteljske medicine, učešće u mnogobrojnim medijskim programima (TV, radio-emisije, štampa), učešće u brojnim projektima za poboljšanje i afirmaciju romske populacije u TK, dugogodišnji član UO Federalnog Udruženja ljekara porodične-obiteljske medicine, zamjenik predsjednika Škupštine Udruženja ljekara porodične medicine Federacije BiH i dr.